ОСНОВЕН КУРС ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ 2024

14 септември 2024 09:00 - 15 септември 2024 18:00

  • Доц. д-р Камен Коцилков
    Доц. д-р Камен Коцилков
ОСНОВЕН КУРС ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков дм.
Къде: град София
Кога: 14-15.09.2024
 
Програма

I. ДЕН - ЛЕКЦИОННА ЧАСТ
1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРОДОНТОЛОГИЯТА
a. Пародонтална и периимплантна анатомия.
b. Съвременна класификация на пародонталните и периимплантни
заболявания и състояния (2018)
2. ОСНОВИ НА ПАРОДОНТАЛНАТА ДИАГНОЗА
a. Клинични диагностични параметри – интерпретация и диагностична
значимост
b. Рентгенографски диагностични параметри – интерпретация и диагностична
значимост
3. ЕТИОЛОГИЧНА ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ:
a. Съвременен протокол на антиинфекциозната пародонтална терапия.
b. Мотивационни стратегии и подход към пациента.
c. Инструментариум и протоколи за подвенечно инструментиране.
d. Оценка на ефективността на терапията.
e. Допълнителна антимикробна терапия
4. ОСНОВИ НА ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ
a. Инструментариум
b. Основни инцизии
c. Видове ламба – техники за препарация
d. Видове шевен матариал – характеристики, индикации и ограничения
e. Видове шевове, техники на изпълнение
5. ОСНОВИ НА МУКОГИНГИВАЛНАТА ХИРУРГИЯ
a. Основи на коронарно преместеното ламбо
b. Хирургичен протокол за лечение на единични рецесии
6. УДЪЛЖАВАНЕ НА КЛИНИЧНИ КОРОНИ
a. Анатомични аспекти – супракрестално прикрепване, забавена пасивна
ерупция.
b. Хирургичен протокол за удължаване на клинични корони на единични зъби
7. ОСНОВИ НА МУКОГИНГИВАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТАЦИЯ
a. Значимост на периимплантните меки тъкани за периимплантното здраве –
Soft tissue seal
b. Минимално – инвазивни протоколи за управление на остеотомията -
въведение е концепцията за осеоденсификация
c. Подходи за създаване на адекватен обем меки тъкани в периимплантното
пространство

II. ДЕН – ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИИ И HANDS ON
ОБСЪЖДАНЕ И ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИИ
1. Мукогингивален подход за кореново покритие с коронарно преместено
ламбо
a. Предхирургична подготовка
b. Хирургичен протокол – стъпка по стъпка
c. Постхирургичен протокол
2. Мукогингивален подход за удължаване на клинина корона
a. Предхирургична подготовка
b. Хирургичен протокол – стъпка по стъпка
c. Постхирургичен протокол
3. Мукогингивален подход за дентална имплантация с модифицирано
ролково ламбо
a. Предхирургична подготовка
b. Хирургичен протокол – стъпка по стъпка
c. Постхирургичен протокол

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
1. Демонстрация и работа на курсистите на фантомни модели:
a. Техника за работа с различни видове шевен материал.
b. Техника за фиксация на различни видове инцизии.
c. Техника на изпълнение на различни видове шевове.
2. Демонстрация и работа на курсистите на свински глави и тибии:
a. Правила и хирургичен протокол в пародонталната хирургия.
 Основни инцизии
 Препариране на комбинирано ламбо
 Протокол за постигане на пасивно преместване на ламбото
 Протокол за стабилна фиксация
b. Клиничен протокол на остеотомия с осеоденсификация
c. Мукогингивален подход за кореново покритие с коронарно преместено
ламбо
d. Резективна процедура за удължаване на клинина корона
e. Поставяне на дентален имплант с модифицирано ролково ламбо
 
Информация и записване:
Вилем ООД
София, ул."Стоян Заимов"12
0884/ 27 84 84, 0887/ 85 21 07
 
 

Регистрационна форма


* - задължителни полета