Курс "Как да избягваме грешки от оклузален характер на нашите възстановявания. Базов курс по оклузия"

07 април 2023 09:00 - 18:00

  • Д-р Иван Чакалов
    Д-р Иван Чакалов
  • ЗТ Мария Дочева
    ЗТ Мария Дочева

Курс"Как да избягваме грешки от оклузален характер на нашите възстановявания. Базов курс по оклузия"

Лектори: д-р Иван Чакалов и ЗТ Мария Дочева

Дата:7.04.2023г

Къде: The Top education center 

град София, бул.Цариградско шосе"96,етаж 12 

Курсът цели да представи базови знания в областта на оклузодонтията.

 

ПРОГРАМА

1.Първа теоретична част

Д-р Чакалов-Как е организирана оклузията? Теории за идеалните междузъбни контакти

(Томас, Лъндийн, Полц/Шулц, Льо Гал).

 Как движението на челюстите се отразява върху оклузалните контакти? Какво е Immediate side shift и връзката му с артикулационните блокажи?

Методи за регистрация на оклузалните контакти. Как да откриваме предварителни контакти и артикулационни блокажи.

Мария Дочева-Какво е необходимо да знаем за анатомията на зъбите и връзката ѝ с функцията им.

Оклузален компас-концепция за избягването на артикулационните блокажи при директни и индиректни възстановявания.

Д-р Чакалов- Централни позиции на долна челюст и методи за регистрация.

2. Първа практическа част. Определяне на контактни точки, зъбни водения и компас на оклузията (върху схеми и модели).

Определяне ЦПДМ с различни методи. Работа с електронни средства за регистрация на оклузия – T-scan и Occlusense.

3. Втора теоретична част

Д-р Чакалов и М. Дочева-Артикулатори и лицеви дъги-видове, начин на работа.

4. Втора практическа част: Работа с лицева дъга и артикулатор (демонстрация и работа на пациент).

5. Трета теоретична част- Как тези познания могат да ни помогнат при трудни протетични случаи като повдигане и понижаване на вертикален размер на оклузията, планиране на селективно изпиляване в артикулатор, пациенти с леки форми на ТМД и т.н.

 

Информация и регистрация:

Вилем ООД

0887/85 21 07, 0884/27 84 84

[email protected]

Регистрационна форма


* - задължителни полета