Курс "Биологично ориентиран подход при директните композитни възстановявания"

12 ноември 2023 09:00 - 18:00

  • Д-р Александър Бончев
    Д-р Александър Бончев

Курс "Биологично ориентиран подход при директните композитни възстановявания"
Лектор: Д-р Александър Бончев

Кога: 12.11.2023г

Къде: The Top Education Center, София


Пациентите, при които се провежда ортодонтско лечение, имат висок риск от развитие на
кариес. Кариозните емайлови лезии представляват предизвикателство в ежедневната клинична
практика и са най-често срещаният нежелан страничен ефект в резултат от ортодонтската
терапия. В курса ще се разгледат подробно протоколите за профилактика, кога и какви
средства са подходящи за биомиметична, минимално инвазивна терапия.
Участниците ще имат възможността да работят и да се запознаят с предимствата на
алказитите. Те са нова група биологично активни материали, особено подходящи при пациенти
с висок кариес риск.
Практическата част на курса ще бъде насочена към директни композитни възстановявания
както на дистални зъби, така и на цервикални дефекти. Ще бъдат разгледани критериите за
избор на подходящ материал и техника за директно възстановяване в зависимост от клиничния
случай, както и превенция на грешките в работата с композиционни материали. Участниците ще
се запознаят с предимствата на bulk-fill композитите, а също и с техниките “Essential lines” &
“Closing gap” by Style Italiano.
Курсът е подходящ за общопрактикуващи дентални лекари и практики с ортодонтска
насоченост.


Програма:
9:30 – 10:30 Ортодонтски индуцираните кариозни лезии –
предизвикателство в ежедневната клинична
практика. Протоколи за профилактика и
минимално инвазивна терапия.

10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Алказити – нова група биологично активни материали.

Избор на подходящ материал и техника за директно възстановяване в зависимост от
клиничния случай.

12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 17:00 Практическа част:

Превенция на грешките в работата с композиционни материали.
Essential lines techniqe & Closing gap technique by Style Italiano.

~ 17:00 Въпроси


Д-р Александър Бончев, дм:
Д-р Александър Бончев е завършил през 2014 година Медицинския университет в София. От
2015 година той е асистент във ФДМ, МУ-София. През 2019 година печели „Dental Progress
Award” по време на участие в конгрес в Будапеща, организиран от Ivoclar.
През 2021 година придобива специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия. През
същата година придобива и научна и образователна степен „доктор“ като защитава
дисертационен труд на тема „Биомиметична реминерализация при начални емайлови кариозни
лезии по гладки повърхности“.
От началото на 2022 г. д-р Бончев е главен асистент към Катедра Консервативно зъболечение,
ФДМ-София. Той е автор и съавтор на над 10 публикации в български и международни научни
списания.

Регистрационна форма


* - задължителни полета