Курс "Подобрете препарационните си уменията с помощта на дигиталните технологии."

10 ноември 2023 09:00 - 17:30

  • Проф. Данимир Йевремович
    Проф. Данимир Йевремович

Лектор: Prof. Danimir Jevremović

Подобрете препарационните си уменията с помощта на дигиталните технологии в еднодневен

практически курс!

10 Ноември 2023 (Петък)

гр. София, The Top education center, бул. Цариградско шосе 96

 

Целта на този курс е да покаже основните принципи за подготовка на корони и фасети при

безметалните възстановявания. Курсът е изцяло практически насочен, със синтезирани принципи и

протокол на работа. Започва с теоретично въведение, което е ориентирано към практиката,

последвано от практическа демонстрация, с правилно взимане на отпечатък конвенционално и

дигитално и препарации за фасети и корони. Всеки участник ще приложи практически

препарационната техника, като самостоятелно подготви безметални препарации за 2 фасети и 4

корони, под насоките на Проф. Йевремович.

Във втората част, ще се представи протокола за адхезивно циментиране. Участниците практически

ще затвърдят знанията си, прилагайки стъпка по стъпка протокола за циментиране на фронтална

корона и фасета, с помощта на композитните цименти на Ivoclar.

ПРОГРАМА:

10:00 Въведение

10:15 Препарация за безметална коронка – практически принципи

11:00 Препарация за безметални фасети – практически принципи

11:30 Почивка

11:45 Демонстрация: препариране на зъб 11, 21 – подготовка на фасети и корони

12:30 Практическа част – Препариране за фасета на зъб 21

13:00 Практическа част – Препариране за коронка на зъб 21, 23

14:30 Практическа част – Препариране за коронка на зъб 24, 26

16:00 Принципи при циментиране на безметални реставрации

16:20 Демонстрация: адхезивно циментиране на корони

16:30 Практическа част – адхезивно циментиране на корона и фасета

17:00 Въпроси и сертификати

 

Prof. Danimir Jevremović:

Роден е ноември 1978 г. Завършил е денталното си образование с отличен и е най - младият и най

-добрият възпитаник на Белградския университет, Сърбия. След магистърска степен (2005 г.),

специализация (2007 г.) и защита на докторска степен (2008 г.) той се профилира със

съвременните изцяло керамични системи, адхезивни реставрации и принципите на минимално

инвазивното лечение. Познат е с артистичното си разбиране за стоматологията, той разгръща

протетичната работа като намеса в красотата на усмивката и екипния талант. През 2008 г. започва

кариера и към Ivoclar, като мениджър за Сърбия и Черна гора. През 2009 г. става асистент в

Университетската Бизнес Академия в Панчево. Разширява идеите си чрез обменни визити в

Лихтенщайн, Швейцария, Германия, Англия и Уелс. През 2015 г. защитава титлата доцент, а през

2017 г. - професор. От 2017 г. е председател на дентална протетична клиника, Директор на

етичната комисия и ръководител Катедра по клинична стоматология в Денталното училище,

Панчево. От 2019 г. е заместник -декан в денталния факултет. Има учебник, две монографии и

практически сборник за студенти по дм. Автор и съавтор на множество научни публикации,

участник в международни проекти, както и лектор и демонстратор на национални и международни

симпозиуми.

Регистрационна форма


* - задължителни полета