Естетични и оклузални фасети; От планиране до циментиране. Аналогов и дигитален подход.

15 октомври 2022 09:00 - 17:00

  • Доц. д-р Марко Яковац
    Доц. д-р Марко Яковац

Естетични и оклузални фасети;От планиране до циментиране. Аналогов и дигитален подход.

Ключът към успеха на всяка минимално инвазивна терапия е правилната препарация на зъбите и протокол на циментиране. При подготовката на зъбите най-важно е планирането на лечението с wax-up и mock-up фазите. С тези фази препарацията на зъбите се контролира, за да се запазят зъбите колкото е възможно повече. В комбинация с оптични устройства, препарациите могат да бъдат много прецизни и точни. В зависимост от аналоговия или дигиталния подход могат да бъдат избрани различни материали. След окончателното пробване на керамичните възстановявания се пристъпва към циментиране. Циментирането зависи от правилния избор на дентална керамика и композитни цименти. В допълнение, възстановяването и зъбът трябва да бъдат правилно подготвени за успешно циментиране и адхезия. Курсът ще демонстрира комплексни случаи, ще обясни подробно минимално инвазивната терапия и адхезивните процедури за дълготрайна функционална издръжливост на възстановяванията. Участниците ще извършват подготовка за естетични и оклузални фасети и свързаното с тях адхезивно циментиране върху модели.

 

Аssoc. Professor Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD 1998 г.: Завършва Факултета по дентална медицина в Загреб, Хърватия. 2000 г.: Държавен изпит и лиценз за самостоятелна работа. 2002 г.: специализация по протезиране. От 2003г. е докторант и старши асистент в катедрата по протезиране в ФДМЗ. 2009 г.: Професор и преподавател по „Съвременни техники за препарация във фиксираната протетика“. 2013г: Награден от декана за най-добър преподавател по дентална медицина. 2015: Доцент в катедрата по Фиксирана протетика. Автор на научни статии, вкл. участия в световни конференции. Лектор и инструктоза Ivoclar Vivadent, Sirona CAD-CAM и Carl Zeiss. Вицепрезидент на Хърватското дружество по минимална интервенционна стоматология и член на Хърватското дружество по протезиране, Европейското дружество по протезиране, Хърватското дружество по дентална имплантология, Хърватската медицинска асоциация и Хърватската стоматологична камара. Собственик на дентална клиника „Aesthetica“ в Загреб.

Регистрационна форма


* - задължителни полета