Курс МУКОГИНГИВАЛНА ХИРУРГИЯ-2 ниво

15 февруари 2020 - 16 февруари 2020

 • Доц. д-р Камен Коцилков
  Доц. д-р Камен Коцилков

 

 1. ТЕМА: МУКОГИНГИВАЛНА ХИРУРГИЯ-2 ниво   15-16.02.2020г
 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – 1 ДЕН
 1. Дефиниция на мукогингивалните проблеми:
  1.  Гингивални рецесии и пасивна ерупция – етиология и диагноза.
  2.  Съвременна класификация на гингивалните рецесии.
  3. Диагноза и третиране на некариозни коренови лезии.

 

 1. Основни насоки на хирургичното лечение на гингивални рецесии.
  1. Техника за добиване и подготовка на автогенна гингивална присадка.
  2. Приложение на растежни фактори.
  3. Определяне на нивото на възможно кореново покритие.

 

 1. Лечение на единични гингивални рецесии:
  1. Предхирургична подготовка.
  2. Аспекти в избора на хирургичен протокол.
  3. Правила за стабилна фиксация.
  4. Постоперативни грижи.

 

 1. Лечение на множествени гингивални рецесии:
  1. Предхирургична подготовка.
  2. Аспекти в избора на хирургичен протокол.
  3. Правила за стабилна фиксация.
  4. Постоперативни грижи.

2.   ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  - 2 ден

I.Демонстрация и работа на курсистите на свински глави:

 1. Хирургичен протокол за единични рецесии:
  1. Правила и протокол за инцизии.
  2. Техники за постигане на пасивност на ламбото.
  3. Добиване и подготовка на автогенна гингивална присадка.
  4. Протокол за първична фиксация.

B.            Хирургичен протокол за множествени рецесии:

 1. Правила и протокол за инцизии.
 2. Техники за постигане на пасивност на ламбото.
 3. Протокол за първична фиксация.
 4. II.Дискусия на клинични случаи на курсистите.

Цена за 1 ниво: 1200 лв с ДДС

Цена за 4 нива: 3840 лв с ДДС

Регистрационна форма


* - задължителни полета