Курс ЕТИОЛОГИЧНА ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ-1 ниво

26 октомври 2019 - 27 октомври 2019

 • Доц. д-р Камен Коцилков
  Доц. д-р Камен Коцилков

ОСНОВЕН КУРС ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Лектор: доц. д-р Камен Коцилков дм.

 1. ТЕМА : ЕТИОЛОГИЧНА ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ   -1 ниво  26-27.10.2019г
 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – 1 ден
 3. Пародонтална и периимплантна анатомия – етиопатологични аспекти на пародонталните заболявания.
 4. Нова класификационна схема на пародонталните заболявания 2018г.– интерпретация и насоки за приложение.
 5. Пародонтална диагноза – клинична и рентгенографска.
 6. Етиологична пародонтална терапия:
  1. Съвременен протокол на антиинфекциозната пародонтална терапия:
   1. Подбор на хигиенни средства.
   2. Инструментариум и протоколи за подвенечно инструментиране.
   3. Оценка на ефективността на терапията.
   4.  Фактори ограничаващи ефективността.
 7. Допълнителна антимикробна терапия
 8. Основни на пародонталната хирургия:
  1. Индикации и контраиндикации за пародонтална хирургия.
  2. Инструментариум и шевен материал – видове, групи и насоки за избор.
  3. Основни ламба и шевове.
  4. Оздравяване и постоперативни грижи.
 9. Насоки за документация и представяне на клинични случай
 1. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ  - 2 ден
 1. Демонстрация и работа на курсистите на свински глави:
 1. Минимално-инвазивна ултразвукова терапия.
 2. Протокол и последователност на работа с мини кюрети.
 3. Правила и протокол за инцизии и препариране на основни видове ламба.
 4. Шевове – подбор на шевен материал и фиксация
 1. Дискусия на клинични случаи на курсиститe
 2. Цена за 1 ниво: 1200 лв с ДДС
 3. Цена за 4 нива: 3840 лв с ДДС

Регистрационна форма


* - задължителни полета